Stivuitor

Image

Stivuitor

Stivuitor ( Electrostivuitor ; Motostivuitor ) este un echipament utilizat pentru manipularea unei sarcini paletate prin ridicarea, deplasarea si depunerea acesteia pe o stiva formata din sarcini asemanatoare.

1.Documentatia tehnica inaintata catre IT ISCIR in vederea efectuarii procedurii de autorizare a unui stivuitor , conform PT R 1 / 2010 :

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui stivuitor, beneficiarul trebuie sa solicite in scris la IT ISCIR, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop. Dosarul inaintat catre IT ISCIR in vederea autorizarii stivuitorului va prezenta urmatoarea documentatie:
 1. cererea de autorizare a stivuitorului;
 2. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia (care consta in principal in: caracteristici tehnice; instructiuni de utilizare / exploatare , service si intretinere; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; caracteristicile dispozitivelor de prindere; instructiuni referitoare la transport , ridicare , manipulare sau depozitare de sarcini paletate ; descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
 3. declaratie de conformitate tip CE al utilajului;
 4. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare / service / mentenanta / intretinere, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
 5. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.

2. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea IT ISCIR, a autorizatiei de functionare pentru un stivuitor :

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui stivuitor si exploatarea acestuia conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI , persoana fizica sau firma prestari servicii autorizata de catre IT ISCIR sa presteze o activitate de supraveghere , identificare , inregistrare a instalatiilor;
 2. lucrarile de intretinere-service la stivuitoare se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
 3. exploatarea stivuitorului va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un operator avand autorizatie valabila de stivuitorist si care va fi supusa unei programe de instruire si testat anual de catre RSVTI (prelungire autorizatie stivuitorist anuala) si o data la 4 ani la un formator profesional ,abilitat de ISCIR , in vederea prelungirii autorizatiei ,conform CR 8 / 2009 ;

Repararea stivuitoarelor(stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare)

Repararea stivuitoarelor trebuie sa fie facuta de agenti economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzatoare si sunt autorizati de ISCIR.  Reparatorul raspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie si de calitatea executiei si a materialelor folosite, cu prevederile documentatiei tehnice pentru reparare si cu instructiunile de reparare a stivuitoarelor.

  Autorizatia de a repara  stivuitoare nu este necesara atunci cand reparatia se efectueaza de producatorul instalatiei. In cadrul lucrarilor de reparare a stivuitoarelor trebuie sa fie folosit personal calificat si instruit anume in acest scop. Se vor lua masuri corespunzatoare pentru prevenirea avariilor si accidentelor la executarea lucrarilor de reparatii. La lucrarile de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protectia muncii si  Normele Tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.
Lucrarile care constituie reparatii si se verifica de inspectorii de specialitate ai IT ISCIR sau cu acordul scris al ISCIR, de catre RSVTI al detinatorului, sunt urmatoarele:
 1. inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;
 2. inlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lantul cinematic cu alte tipo-dimensiuni, care difera de cele prevazute in proiectul initial;
 3. modificarea de principiu a schemei electrice si hidraulice de actionare;
 4. inlocuirea totala a instalatiei electrice sau hidraulice;
 5. inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale stivuitorului cu alte tipo-dimensiuni, care difera de cele prevazute in proiectul initial;
 6. inlocuirea totala sau partiala a caii de rulare.
Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, unitatea reparatoare va intocmi o documentatie de reparatie din care sa rezulte lucrarile ce urmeaza a se efectua, precum si conditiile tehnice de executie, verificari si incercari.
In vederea efectuarii verificarii tehnice a reparatiei, unitatea reparatoare va intocmi o documentatie care va cuprinde:
 1. lista lucrarilor efectuate sau dupa caz, proiectul sau tehnologia de reparatie;
 2. certificatele de calitate ale materialelor si subansamblelor intrebuintate; la componentele de securitate se vor anexa certificatele de conformitate;
 3. fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare folosite;
 4. tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;
 5. schema cinematica, schema electrica, hidraulica si desenul de ansamblu al instalatiei daca s-au efectuat modificari ale acestora;
 6. certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
 7. ) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor / probe de casa;
 8. certificatele de conformitate si garantie ale lucrarilor executate;
 9. la documentatie nu este obligatorie atasarea fiselor de omologare a procedurilor de sudare, acestea putand fi inlocuite cu un tabel din care sa rezulte numarul fisei de omologare (numarul dat de unitate si ISCIR) si domeniul de valabilitate.
Documentatia tehnica de reparatii se va anexa la cartea instalatiei.
Efectuarea lucrarilor de reparatii se va inscrie in registrul de evidenta a supravegherii si in cartea instalatiei la rubrica evidenta exploatarii.
Unitatile autorizate de ISCIR sa efectueze reparatii la stivuitoare vor tine la zi evidenta lucrarilor executate intr-un registru, numerotat, snuruit si parafat de ISCIR.

Intretinere si revizi stivuitoare (stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare)

Intretinerea si revizia periodica a stivuitoarelor trebuie sa fie efectuate de o unitate autorizata de ISCIR, care are in componenta personal calificat si instruit in acest scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).

           

Pentru efectuarea operatiilor de intretinere si revizie se determina starea tehnica a stivuitorului si principalele operatii ce urmeaza a se efectua. Acestea constau in general din:
 1. curatirea stivuitorului;
 2. controlul pornirii motorului si al starii tehnice a bateriei de acumulatori;
 3. controlul sistemului de franare si de directie;
 4. controlul nivelului uleiului;
 5. verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
 6. ungerea si gresarea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere;
 7. verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice;
 8. verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
 9. verificarea functionarii mecanismelor stivuitorului si remedierea sau inlocuirea subansamblelor uzate;
 10. verificarea elementelor de manipulare a sarcinii;
 11. strangerea elementelor de imbinare, a articulatiilor, a dopurilor de golire si de control, a piulitelor jentilor si verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;
 12. verificarea instalatiei electrice de comanda si semnalizare;
 13. verificarea rotilor de rulare si a starii pneurilor.
Intretinerea si revizia partii superioare a translatoarelor stivuitoare se face cu utilajul scos complet dintre rafturi, de pe o platforma fixa prevazuta cu balustrade de protectie.
Periodicitatea si volumul lucrarilor de intretinere si revizie sunt stabilite in functie de complexitatea stivuitorului, regimul de functionare si conditiile de mediu in care lucreaza.
Evidenta lucrarilor de intretinere si revizie se va tine intr-un registru intocmit conform modelului din prescriptia tehnica R1-2010.
Operatiile de intretinere si revizie executate se vor consemna in registrul de evidenta a supravegherii stivuitorului sub semnatura.