Amenzi

Image

Amenzi, contraventii, sanctiuni, infractiuni ISCIR

In conformitate cu L 64 / 2008 reactualizata 17.04.2019

CAPITOLUI VI - Sanctiuni , Infractiuni si contraventii :

Art. 21. Constituie infractiune ,se intocmeste dosar penal si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu sanctiuni / amenzi de la 30.000 lei la 100.000 lei, mentinerea / repunerea in functionare a instalatiilor / echipamentelor, dupa ce au fost oprite sau interzisa functionarea acestora, prin proces-verbal incheiat de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

Art. 22. (1) Efectuarea uneia dintre activitatile prevazute la art. 8 alin. (1), fara autorizatie indiferent de circumstante , constituie infractiuni si se pedepsesc dupa cum urmeaza:
  1. cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau se acorda o sanctiune / amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei, activitatile neautorizate privitoare la instalarea, constructia sau montajul instalatiilor / echipamentelor ;
  2. cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activitati privitoare la punerea in functiune, exploatarea, modificarea instalatiilor / echipamentelor
(2) Tentativa se pedepseste.
Art. 23. (1) Scoaterea neautorizata din functiune, in totalitate sau in parte, a dispozitivelor de siguranta si control instalate in conditiile legii, la instalatii / echipamente, fara a avea motive ce decurg din cerintele de securitate, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este savarsita din culpa, se intocmeste dosar penal si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau amenzi de la 20.000 lei la 60.000 lei;
(3) Efectuarea verificarilor tehnice la instalatiile / echipamentele prevazute in anexa nr. 3 pct. 1-9, in vederea autorizarii de functionare de catre persoane ce nu sunt angajate in cadrul ISCIR, se sanctioneaza cu amenzi penale de la 30.000 lei la 100.000 lei.

Art. 24. Constituie circumstante agravante comiterea uneia din faptele identificate la art. 21- 24 daca instalatiile/echipamentele sunt puse in functiune sau sunt mentinute in functiune, pentru a fi utilizate de catre persoane care executa activitati de utilitate publica.

Art. 25. (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  1. ) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) si e), art. 10 lit. a), b) si e), art.12 lit. b), d), e) si f), art.14 lit. c) si e), art. 16 si art. 19 alin. (2) cu amenda de la 2.000 lei la 15.000 lei;
  2. nerespectarea prevederilor art. 6 lit. b) si f), art. 10 lit. c), d), f) si g), art. 12 lit. a), c) si g) si art.14 lit. a), b), d) si f) cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei;
  3. nerespectarea prevederilor art. 6 lit. a) si d) si art. 11 cu amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei;
  4. nerespectarea prevederilor art. 15 cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei. (lipsa unui contract cu un operator RSVTI)
(2) Constituie sanctiune contraventionala complementara, suspendarea pe o perioada de pana la 6 luni sau retragerea, dupa caz, a avizului, autorizatiei eliberate de ISCIR.

(3) Inspectorul de specialitate ISCIR poate fixa prin proces-verbal si un termen limita pentru remedierea aspectelor sesizate in urma controlului
Art. 26. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii aplicabile; inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR fac mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare a contraventiei.

(3) impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face contestatie in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei. (4) Contestatia se adreseaza inspectorului sef al inspectiei teritoriale de care apartine inspectorul constatator.