Pod rulant

Image

Pod rulant

Pod rulant este macara mobila alcatuita dintr-un pod metalic care are o cale de rulare la o oarecare inaltime deasupra solului.

1. Documentatie tehnica de montaj pentru poduri rulante in conformitate cu PT R 1 / 2010 , preliminara procedurii de autorizare ISCIR :

Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare pod rulant in parte, care necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea podului.
Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
 1. documentatia tehnica preliminara de montare, avizata de catre RADTP;
 2. proces verbal de acceptare a lucrarilor de montaj intocmit de RSVTI-ul detinatorului , conform ORDIN 225 / 2013 art.1 al.2.
 3. documente care atesta calitatea lucrarilor de montare pentru grinzile cailor de rulare si pentru sistemul de sustinere a acestora, pentru pregatirea si amenajarea terenului cailor de rulare de pe sol, a postamentelor de amplasare si al elementelor de prindere, dupa caz;
 4. abaterile constatate prin masurarea caii de rulare;
 5. documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspectie ale materialului, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
 6. schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta, cu indicarea accesului la masina de ridicat in cazul in care nu sunt cuprinse in documentatia tehnica preliminara de montare;
 7. proces-verbal de probe de casa, in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridical autorizata care a efectuat montarea si semnat de detinator/utilizator;
 8. buletin de verificare a rezistentei prizei la pamant;
 9. buletin de verificare a rezistentei izolatiei;
 10. dovada ca structura de rezistenta a cladirii, a estacadei sau a solului poate prelua eforturile produse de masina de ridicat, in conformitate cu legislatia aplicabila;
 11. declaratia pentru lucrarile de montare efectuate

2.Documentatia tehnica inaintata catre CNCIR teritorial de catre operatorul RSVTI in vederea efectuarii procedurii de autorizare ISCIR a unui pod rulant , in conformitate cu PT R 1 / 2010:

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui pod rulant, beneficiarul trebuie sa solicite in scris la CNCIR Teritorial , efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.
Dosarul inaintat catre CNCIR Teritorial in vederea autorizarii macaralei turn va prezenta urmatoarea documentatie:
 1. cererea de autorizare a podului rulant;
 2. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia (caracteristici tehnice; carnet de urmarire a masinii de ridicat; instructiuni de utilizare, service si montaj; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; instructiuni referitoare la pregatirea personalului de deservire si, dupa caz, echipament de protectie, conditiile de indeplinire a cerintei de stabilitate in timpul utilizarii, transportului sau asamblarii/dezasamblarii; mod de operare a macaralei in caz unui accident sau a unei defectiuni; descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
 3. declaratia de conformitate tip CE al utilajului;
 4. documentatia tehnica de montaj;
 5. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
 6. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a podului rulant, daca este cazul.

3. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea CNCIR Teritorial, a autorizatiei de functionare pentru un pod rulant

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui pod rulant si exploatarea acestuia conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre ISCIR sa presteze o asemenea activitate;
 2. lucrarile de intretinere-service la podul rulant se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
 3. operarea podului rulant va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un masinist pod rulant sau macaragiu avand autorizatie valabila de macaragiu grupa C (macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare) sau grupa E (macarale cu comanda de la sol) vizata de RSVTI-ul detinatorului (prelungirea anuala a autorizatiei ).
 4. Legatorii de sarcina sunt persoane autorizate intern de catre RSVTI prin urmarea unui program de instruire teoretica si practica inclusiv testari periodice.