Servicii

Image

Servicii RSVTI ISCIR

Detaliere prestari servicii Operator RSVTI , conform ord. 130 / 2011 completat cu ord. 225 / 09.07.2013 :

 1. Identificare si inregistrare echipamente / instalatii de ridicat si/sau sub presiune din domeniul ISCIR aflate in locatiile Beneficiarului, precum si transmiterea acestor date spre inregistrare la inspectia teritoriala ISCIR de care acesta apartine;
 2. Supraveghere, in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR, a operatiilor de montare, instalare, punere in functiune, exploatare, intretinere, verificare tehnica, reparare, scoatere din uz in vederea conservarii sau casarii a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR sau a unor componente ale acestor instalatii / echipamente aflate in evidenta Beneficiarului,numai de catre persoane juridice autorizate de ISCIR
 3. Instruire,supraveghere si indrumare operatori de deservire la instalatii / echipamente sub incidenta ISCIR in vederea exploatarii corecte si legale, in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR si informarea in scris a Beneficiarului in cazul constatarii nerespectarii regimului de folosire a lor .
 4. Instruire,examinare si prelungire de autorizatii ale personalului deservent la instalatii / echipamente sub incidenta ISCIR in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR si cu legislatia in vigoare.
 5. Intocmire inregistrari aferente procesului de instruire,examinare si autorizare ,dupa caz,in ceea ce priveste respectarea prevederilor Prescriptiilor Tehnice ISCIR de exploatare a instalatiilor / echipamentelor in conditii de deplina siguranta.
 6. Verificare existenta instructiuni de utilizare ale fiecarui echipament / fiecarei instalatii, intocmire sau reactualizare, dupa caz.
 7. Anuntarea telefonic si/sau in scris, in maximum 8 ore de la data luarii la cunostinta, a inspectiei teritoriale ISCIR competente, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele / instalatiile din evidenta Beneficiarului;
 8. Informare in scris a Beneficiarului asupra necesitatii luarii urgente a tuturor masurilor necesare in vederea efectuarii unor revizii sau verificari la termenele scadente sau asupra necesitatii opririi instalatiilor si echipamentelor ISCIR in vederea efectuarii unor operatii de intretinere , inlocuire de piese sau reparatii atunci cand se constata o neconformitate in functionarea in conditii de siguranta a acestora ;
 9. Inregistrare evidenta instalatii / echipamente intr-un registru, si urmarirea efectuarii verificarilor tehnice oficiale, fara de care acestea nu pot functiona;
 10. Urmarirea pregatirii instalatiilor / echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
 11. Urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica, examinarea in mod regulat a Registrului de Evidenta a Supravegherii functionarii echipamentelor / instalatiilor si luarea masurilor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
 12. Interzicerea manevrarii instalatiilor / echipamentelor de catre persoane neautorizate, atunci cand au cunostina de acest lucru.

Servicii suplimentare RADTP ; VTU etc. :

 1. Intocmirea Memoriului Tehnic aferent autorizarii de functionare cu viza RADTP - IR (dupa caz);
 2. Verificari tehnice in utilizare (VTU) pentru instalatiile incadrate in HG 2139 / 2004
 3. Verificari Tehnice Periodice (VTP)
 4. Intocmirea documentatiei tehnice pentru instalatii sub incidenta ISCIR;
 5. Urmarirea si verificarea modului de executare a intretinerilor curente si a verificarilor generale in vederea prelungirii autorizatiei de functionare;
 6. Verificari si reglari supape de siguranta contra cost.

Instruire si vize anuale deserventi:

 1. urmarim termenul la care expira viza anuala a deserventilor (macaragiu , stivuitorist , fochist , liftier , operator GPL , liftier );
 2. instruim deserventii conform prescriptiilor tehnice ISCIR;
 3. examinam si aplicam Viza Anuala; (prelungire autorizatii deserventi)
 4. instruim si autorizam intern deserventi care intra in competenta RSVTI (legator de sarcina , manevrant mecanism de ridicat , operator deservire ).