Cazan abur

Image

Cazan abur

In primul rand pentru a putea autoriza un cazan de abur sau de apa fierbinte trebuie sa obtineti AVIZUL  OBLIGATORIU de INSTALARE emis de RSVTI . Dupa obtinerea Avizului Obligatoriu de instalare a cazanului respectiv ,obtineti in mod obligatoriu autorizarea distribuitoarelor de abur,conductelor de abur aferente Centralei termice si cazanului pe care doriti sa il montati, abia dupa ce se obtin autorizarile mai sus descrise se trece propriu-zis la AF-ul cazanului.

Procedura de autorizare de functionare trebuie sa aveti urmatoarele documente conform PT C1-2010 col ISCIR:

 1. sa obtina avizul de instalare obligatoriu emis de RSVTI , iar constructia salii cazanului sa corespunda acestui aviz;
 2. sa fie asigurate conditiile necesare de realizare a regimului chimic al cazanului ;
 3. sa organizeze activitatea in centrala termica conform nivelului de supraveghere a cazanelor mentionat in documentatia tehnica necesara pentru obtinerea avizului de instalare si sa prezinte autorizatiile personalului de exploatare (fochisti);
 4. sa supuna instalatia verificarilor tehnice oficiale (revizia interioara, incercarea la presiune la rece, incercarea la cald etc.);
 5. pentru cazane vechi montate in alta locatie (cu exceptia cazanelor mobile) se va prezenta raportul de examinare si investigatii tehnice intocmit de o societate autorizata in acest sens.( Pentru a se aviza raportul de investigatii tehnice se intocmeste o documentatie care se va depune la IT ISCIR de care apartineti).
In vederea eliberarii autorizatiei de functionare a cazanului, inspectorul de specialitate al CNCIR teritorial va efectua urmatoarele :
 1. verificarea existentei si continutului documentatiei de insotire a cazanului (in cazul cazanelor noi) sau a cartii de exploatare (in cazul cazanelor vechi) si a documentului de import, pentru cazane provenite din import;
 2. examinarea conditiilor de instalare / montare a cazanului in ceea ce priveste respectarea avizului de instalare obligatoriu eliberat de IT ISCIR, precum si verificarea echiparii cazanului cu aparatura de masurare, de control si de automatizare si cu dispozitivele de securitate (supape de siguranta), in functie de nivelul de supraveghere (permanent sau periodic) in care se incadreaza cazanul conform prevederilor de la pct. 5.1.1.1.2;
 3. verificarea conditiilor privind regimul chimic al cazanului si anume :
  - existenta prizelor si dispozitivelor de prelevare a probelor de apa (de alimentare si din cazan), de abur (saturat si supraincalzit) si de condensat ale cazanului;
  - existenta, dotarea si organizarea punctului de lucru sau laboratorului chimic din centrala termica si verificarea autorizatiilor personalului (laboranti operatori);
  - existenta registrului de analize cu indicii chimici si cu frecventa minima obligatorie a analizelor;
 4. revizia interioara;
 5. incercarea la presiune la rece;
 6. iincercarea la cald;
 7. verificarea registrului-jurnal de supraveghere a functionarii, numerotat si vizat de conducerea agentului economic detinator;
  ( Fochistul - clasa A - va inscrie in registrul-jurnal de supraveghere urmatoarele:
  -constatarile privind starea cazanului, a instalatiilor auxiliare, a armaturilor, a sistemului de automatizare etc. efectuate la preluarea serviciului , inclusiv operatiile de intretinere efectuate de agentul montator / reparator ;
  - ora la care efectueaza operatiile de verificare a armaturilor si instalatiilor auxiliare, a elementelor principale ale instalatiei de automatizare din sistemul de protectie automata si operatiile principale in functionarea cazanului, inclusiv constatarile facute;
  - ora la care s-au produs anumite defectiuni sau fenomene anormale in exploatarea cazanului, indicand locul si felul defectiunii, precum si ora si modul de remediere a acestora;
  - ora aprinderii si stingerii focului;
  -operatiile principale privind tratarea apei, in cazul in care ii revine si aceasta sarcina)
 8. verificarea exterioara.
OBS: Se mai verifica si existenta autorizatiilor eliberate de ISCIR pentru distribuitoarele din CT conductele din CT a caror P X DN > 1000 ,unde P este P max al cazanului.
Periodic fochistii vor urma un program de instruire in urma caruia vor fi testati si astfel vor beneficia de o prelungire a autorizatiei valabila 1 an.
 Pentru a va ajuta si a nu creea confuzie detinatorii trebuie sa stie ca incercarea de presiune hidraulica la prima autorizare de functionare se face in urmatoarele conditii:

  Incercarea la presiune a fost efectuata la constructor si de la data efectuarii acesteia nu au trecut mai mult de 12 luni;.
- cazanul nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport si instalare;
- in timpul montarii nu au fost executate lucrari de sudura la partile sub presiune ale cazanului.
Pentru cazanele care se asambleaza la detinator/utilizatorul final, incercarea la presiune la rece este cea efectuata in timpul verificarii montajului in prezenta inspectorului de specialitate al IT ISCIR
  Pentru Incercarea la cald se va proceda astfel cfr PT C1-2010 col ISCIR:

 Pentru participarea la incercarea la cald, IT ISCIR va fi anuntata de catre detinator (direct sau prin utilizator, dupa caz) sau de catre montator cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita pentru aceasta incercare.
La incercarea la cald trebuie sa participe obligatoriu si delegati ai agentului economic montator / instalator al cazanului si, dupa caz, al instalatiei de automatizare.