Macara hidraulica montata pe camion

Image

Macara hidraulica

Macara hidraulica montata pe camion - macara hidraulica cu brat telescopic instalata pe sasiul autocamionului si actionata de la motorul acestuia.

1. Documentatia tehnica inaintata catre CNCIR teritorial in vederea efectuarii procedurii de autorizare a unei macarale hidraulice montate pe camion in conformitate cu PT R 1 / 2010:

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei macarale hidraulice montate pe sasiu de camion, beneficiarul trebuie sa solicite in scris la CNCIR teritorial, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop. Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii macaralei va prezenta urmatoarea documentatie:
  1. cererea de autorizare ISCIR a automacaralei , intocmita de RSVTI in numele detinatorului ;
  2. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia (care consta in principal in: caracteristici tehnice; instructiuni de utilizare, service si intretinere; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; materiale utilizate la montarea macaralei pe sasiul camionului ;caracteristicile dispozitivelor de prindere; instructiuni referitoare la transport, ridicare , manipulare sau depozitare; descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
  3. declaratie de conformitate tip CE al utilajului;
  4.  raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
  5.  declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.

Observatie: in cazul prezentarii unei documentatii incomplete, aceasta va fi returnata catre beneficiar cu specificarea documentelor lipsa.

2. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea ISCIR, a autorizatiei de functionare pentru o macara hidraulica montata pe camion

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei macarale hidraulice montate pe camion si exploatarea acesteia conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  1. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre ISCIR sa presteze o asemenea activitate;

    b) lucrarile de intretinere-service la macara se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;

    c) manevrarea macaralei va fi efectuata de catre  persoane autorizate ce vor fi supuse unui program de instruire cu testari periodice, respectiv avand autorizatie valabila de macaragiu grupa A care va fi supus unei programe de instruire si testat anual de RSVTI ( prelungire autorizatie) si o data la 4 ani de un formator profesional ; de asemenea in exploatarea macaralei sunt implicati si legatorii de sarcina ce vor beneficia de instruire periodic, care se autorizeaza intern de catre RSVTI.