In cazul echipamentelor pentru laboratoare ,spitale, centre medicale si sali de operatie sterilizarea cu abur se realizeaza in aparate numite autoclave .

 Un dispozitiv care diminueaza riscurile pentru operator de deservire al acestuia ce trebuie sa beneficieze de o instruire si o testare periodica in ceea ce priveste siguranta in exploatare , conform prescriptiei tehnice PT C4 / 2010efectuata de catre operatorul RSVTI. In final , pentru operatorii de deservire ai autoclavei , se acorda adeverinte ,cu prelungire anuala, care certifica faptul ca acestia detin autorizatii interne emise de catre angajator , conform PT CR 8 / 2009.

  In conformitate cu PT C4 / 2010 pentru urmatoarele recipiente procedura de autorizare de functionare se efectueaza de inspectorii de specialitate din cadrul CNCIR, iar acestea se inregistreaza in evidenta ISCIR:

a) recipiente care contin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se incadreaza la categoriile II, III si IV si functioneaza in limitele:
1) PS x V > 200 bar x litri (categoria III si IV);
2) 50 < PS x V >  200 bar x litri si V > 1 l (categoria II);
b) recipiente care contin gaze din grupa 2 (abur  si alte gaze decat cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care se incadreaza la categoriile II, III si IV si functioneaza in limitele:
1) PS x V > 1.000 bar x litri (categoria III si IV);
2) 200 < PS x V >  1.000 bar x litri si V > 1 l (categoria II);
c) recipiente care contin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se incadreaza la categoria II si III si functioneaza in limitele:  
1) V > 1 l si PS > 500 bar (categoria III);
2) V < 1 l si PS  > 500 bar (categoria II);
3) PS x V > 200 bar x litri si 10 < PS x V >  500 bar (categoria II);
d) recipiente care contin lichide din grupa 2 (alte lichide decat cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa 1, care se incadreaza la categoria II si functioneaza in limitele:  
1) PS x V >10.000 bar x litri, PS > 500 bar si V > 10 l (categoria II).

 Prezentele prevederi se aplica la autoclave cu foc direct sau incalzite electric in care se genereaza abur pentru scopuri industriale, medico-sanitare si cercetari de laborator.  Aburul produs nu se furnizeaza altor instalatii.

ATENTIE !!! Supapa / supapele de siguranta se verifica / etaloneaza ANUAL.


   Aceste prevederi sunt:
a) instalarea / montarea de autoclave medico-sanitare se efectueaza intr-o incapere care poate servi ca laborator, sala de lucru  si altele asemenea, astfel incat in jurul lor sa  ramana un spatiu liber de cel putin 0,6 m pentru a permite deservirea si verificarea acestora. In fata arzatorului, spatiul liber trebuie sa fie de cel putin 1,5 m;
b) instalatia de ardere a combustibilului trebuie astfel realizata incat sa fie posibila evacuarea gazelor de ardere din incaperea in care este montata autoclava;
c) sunt interzise lucrarile cu substante inflamabile  si explozive in incaperile unde sunt amplasate autoclave cu foc direct;
d) autoclavele medico-sanitare nu pot fi instalate direct in sala de operatii, pe coridoare sau in locuri de trecere. Acestea pot fi instalate intr-o incapere langa sala de operatii;
e) nu este permisa instalarea / montarea de autoclave cu foc direct in clase amenajate ca laboratoare sau in laboratoarele din  scoli. Acestea pot fi amplasate intr-o incapere langa sala de clasa sau laboratorul respectiv.

 

Instalatii mecanice sub presiune   

autoclave boiler cazan-abur
cazan-apa-calda Recipient Aer_Compresor statii-gpl

 

Instalatii de ridicat

   

elevator-auto Ascensor lift macara
scari-rulante Platforma ridicatoare stivuitor