Platforma

Image

Platforma ridicatoare

Platforma ridicatoare - instalatie care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la pozitia dorita.

Image

1.Documentatia tehnica de montaj a unei platforme - PT R1 / 2010 , preliminara efectuarii procedurii de autorizare de functionare ISCIR :

Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare platforma in parte, care necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea platformei. Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
 1. documentatia tehnica preliminara de montare, avizata de catre RADTP (daca este cazul) ;
 2. documente care atesta calitatea lucrarilor de montare pentru caile de rulare si pentru sistemul de sustinere a platformei, a postamentelor de amplasare si al elementelor de prindere, dupa caz;
 3. abaterile constatate prin masurarea caii de rulare;
 4. documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspectie ale materialului, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
 5. schita cuprinzând dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta, cu indicarea accesului la masina de ridicat in cazul in care nu sunt cuprinse in documentatia tehnica preliminara de montare;
 6. proces-verbal de probe de casa, in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridical autorizata care a efectuat montarea si semnat de detinator/utilizator;
 7. buletin de verificare a rezistentei izolatiei;
 8. dovada ca structura de rezistenta a cladirii poate prelua eforturile produse de platforma, in conformitate cu legislatia aplicabila;
 9. declaratia pentru lucrarile de montare efectuate;

2. Documentatia tehnica inaintata catre CNCIR teritorial in vederea demararii procedurii de autorizare a unei platforme

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei platforme autoridicatoare, beneficiarul trebuie sa solicite in scris la CNCIR teritorial, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop. Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii platformei autoridicatoare va contine urmatoarea documentatie:
 1. cererea de autorizare ISCIR a platformei , intocmita de RVSTI in numele detinatorului ;
 2. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia (caracteristici tehnice; carnet de urmarire a masinii de ridicat; instructiuni de utilizare, service si montaj; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; instructiuni referitoare la pregatirea personalului de deservire si, dupa caz, echipament de protectie, conditiile de indeplinire a cerintei de stabilitate in timpul utilizarii, transportului sau asamblarii/dezasamblarii; mod de operare a platformei  in caz unui accident sau a unei defectiuni; descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
 3. declaratia de conformitate tip CE al utilajului;
 4. documentatia tehnica de montaj;
 5. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
 6. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a platformei, daca este cazul.
 7.  

3. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea ISCIR, a autorizatiei de functionare pentru o platforma

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei platforme autoridicatoare si exploatarea acesteia conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI (intocmirea documentatiei interne si supraveghere functionare instalatii ) , persoana fizica sau firma autorizata de catre ISCIR sa presteze o asemenea activitate;
 2. lucrarile de intretinere-service la platforma ridicatoare se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
 3. operarea platformei autoridicatoare va fi efectuata de catre personal instruit si autorizat intern de catre Operatorul RSVTI ( manevrant ) ;