AVV TEHNIC PROTECTOR  este societate comerciala autorizata ISCIR ca  Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor  (RSVTI).

Societatea noastra, este formata din 6 angajati (ingineri mecanici, electrotehnisti si electronisti) cu experienta in domeniu. Colaboram cu societati din domeniul prelucrarilor mecanice prin aschiere, mase plastice, constructii civile / drumuri , mobila, service-uri auto, depozite de materiale inflamabile / materiale de constructii , abatoare animale / pasari, salubrizare / ridicari masini etc.

 AVV TEHNIC PROTECTOR presteaza servicii de operator RSVTI precum si de consultantaISCIR - RADTP (avizare documentatie tehnica preliminara de montare / reparare ) in domeniu prin personal propriu, profesionisti cu experienta in domeniu atestati si autorizati ISCIR. Operatorul RSVTI desemnat in conditiile Ordinului nr.147/2006, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificarea, inregistrarea la ISCIR, supravegherea  intretinerii si repararii instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR in vigoare. 

Procedura de autorizare, obligatiile, raspunderile si drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate in Ordinului 130 / 06.2011  inlocuieste ORD._Nr_382_2009.htm - Abrogat, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.

 Obligatiile detinatorului / utilizatorului de instalatii sub incidenta ISCIR sunt prezentate pe larg inLegea 64 /2008 republicata in 2014.

 Ne desfasuram activitatea cu preponderenta in

Bucuresti si in Ilfov.

 

Instalatii mecanice sub presiune   

autoclave boiler cazan-abur
cazan-apa-calda Recipient Aer_Compresor statii-gpl

 

Instalatii de ridicat

   

elevator-auto Ascensor lift macara
scari-rulante Platforma ridicatoare stivuitor